Kalite Politikamız

  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini ilk defa da karşılamak ve her zaman beklentilerinin üzerine çıkmaya gayret etmek.
  • İşletme içerisindeki tüm birimlere firma politikasını ve kalite güvence anlayışını aşılamak ve sürekliliğini sağlamak.
  • Çalışanların şirket kültürü çerçevesinde gerçekleştirdikleri takım çalışması ile aynı hedeflere yönelerek daha iyiyi üretmelerini amaçlamak.
  • Çalışanların katılımı ve kalite bilinci ile daha yaratıcı, üretken ve destekleyici olmalarını sağlamak.
  • Yasa ve mevzuatlara uyan, insan sağlığına, hayatına ve çevreye önem veren bir kalite yönetim modeli uygulamak.
  • İnsan kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, çalışanlarımızı hem yaptıkları işler, hem de firma kültürü, amaçları, hedefleri ve politikası konusunda sürekli olarak eğitmek ve bilinçlendirmek.
  • Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz ile işbirliği içerisinde şeffaflık, dürüstlük, güvenilirlik ve sorumluluk bilinci ile faaliyetlerimizi sürdürmek.