Çevre Politikamız

  • Çevre konuları ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartları yerine getirmek.
  • Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi için çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak.
  • Doğamızı korumak, yaşam kalitesini artırmak için Çevre Yönetim Sistemi oluşturmak ve sürekli iyileştirmek.
  • Doğal Kaynaklarımızı verimli kullanmak.
  • Atık Oluşumunu azaltmak, geri dönüşüm veya kazanımını sağlamak.
  • Çevre Kirliliğini azaltıcı yöntemler geliştirmek.
  • Çalışanlarımıza eğitimler ile çevre bilinci ve farkındalıklarını sürekli arttırmak.
  • Alt Tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde çalışarak Çevre Yönetim Sistemimiz ve gereklilikleri onlara benimsetmek, farkındalıklarını arttırmak.